(Online) Open dagen

Dinsdag 1 februari 2022 16.00 – 19.00 uur > De Brêge

Maandag 14 februari 2022 16.00 – 19.00 uur > De Dyk

Maandag 14 februari 2022 15.00 – 20.00 uur > Stedelijk Gymnasium

Dinsdag 15 februari 2022 16.00 – 20.00 uur > !mpulse Leeuwarden > De Brêge

Woensdag 16 februari 2022 16.00 – 20.00 uur > Montessori High School > Dalton Dokkum

Donderdag 17 februari 2022 15.00 – 20.00 uur > Leeuwarder Lyceum

Donderdag 17 februari 2022 16.00 – 20.00 uur > YnSicht > !mpulse Kollum

(Online) voorlichting

Deze voorlichting is bedoeld voor ouders/verzorgers, maar groep 8 leerlingen zijn ook welkom.

Woensdag 2 februari 2022 19.00 uur – online > !mpulse Kollum

Last Minute 2022

Donderdag 3 maart 2022 15.30 – 17.30 uur > Alle OSG Piter Jelles scholen

Doe(mid)dagen

Woensdag 2 februari 2022 13.00 – 15.30 uur > !mpulse Kollum

Vrijdag 4 februari 2022 08.45 – 11.30 uur 12.30 – 15.15 uur > Dalton Dokkum

Donderdag 10 februari 2022 13.00 – 15.30 uur > !mpulse Kollum