Een opleiding voor jouw toekomst!

!mpulse Kollum is een kleine, veilige school met een fijne sfeer. Iedereen kent elkaar en je krijgt veel aandacht. Zo ontdek je op een leuke manier wie je bent, wat je wil en wat je kan. Dat geeft je het zelfvertrouwen om je talenten verder te ontwikkelen en alles uit je toekomst te halen.

Samen maken we de school

Op onze school gaan we op een vriendelijke, gelijkwaardige en open manier met elkaar om. Samen maken we de school en zorgen we ervoor dat je goede resultaten haalt. Je leert de vakken die je nodig hebt voor je diploma, maar we besteden ook veel aandacht aan (digitale) vaardigheden en het omgaan met andere mensen.

Je eigen coach

We hebben een vaste structuur van lessen. Dit geeft je ruimte om te ontdekken. Wat wil je en waarom? Je hebt een eigen coach die je helpt. In de Kring bespreek je met je klas en je coach welke uitdagingen je hebt en hoe je het beste kan leren. Jij en je ouders kunnen altijd terecht bij je coach. Je ouders zijn volop betrokken bij jouw ontwikkeling.

VOLG JE
TALENT!

Speciale interesses

Je hebt vast dingen die je heel leuk vindt om te doen. Tijdens de Setting-weken ga je aan de slag met deze interesses. Je maakt bijvoorbeeld een theatervoorstelling of organiseert een sporttoernooi. Tijdens de Community-week gaan we aan de slag met elkaar, voor elkaar en voor anderen. Ook kies je een stage. Samen met klasgenoten leer je organiseren, overleggen, plannen en contacten leggen met mensen buiten de school.

Flex time!

Naast de vaste schoolvakken heb je een aantal uren Flextijd in je rooster. Dan bepaal jij zelf wat je doet. Ga je naar een extra les wiskunde voor uitleg over een ingewikkelde formule? Schrijf jij je in voor een talentenworkshop fotograferen, Spaans, schilderen, sport of programmeren? Of wil jij je in een stilte-uur voorbereiden op een toets? Zeg het maar!

Proef de sfeer

!mpulse Kollum

Gerrit Bleekerstraat 3, 9291 BS Kollum

Telefoonnummer: (0511) 451216

E-mail: impulsekollum@pj.nl

Social: instagram